VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

(platné od: 1.12.2018)


Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti sen+ s.r.o., IČO: 50535307, IČ DPH: SK2120374663 (ďalej len „Prenajímateľ“) a zákazníkov, ktorí sa zaregistrujú a používajú portál jachtynaprenajom.sk, resp. ktorí sa dohodnú na Službe akcie „šité“ na mieru (ďalej len „Zákazníci“, resp. „Zákazník“)

1. Vymedzenie pojmov

 • i. Rezervovaný pobyt – akýkoľvek Rezervovaný pobyt (body v., vi., vii. alebo viii.) Zákazníkom a potvrdený Prenajímateľom na konkrétny Dohodnutý termín (bod iv.);
 • ii. Absolvovaný pobyt – každý Rezervovaný pobyt s odvozom (podľa bodu iii., resp. v., vi. a vii.) po prevzatí jachty aj bez vyplávania na more v prípade pretrvávajúcich nepriaznivých poveternostných podmienok, resp. aj akýkoľvek Rezervovaný pobyt na ktorý sa Zákazník nedostavil z dôvodov nezapríčinených Prenajímateľom (vrátane premeškania garantovanej tolerancie +- 15 min. podľa bodu iv. neodsúhlasenej Prenajímateľom pokiaľ sa Zákazník nedostaví načas ani na miesto odvozu z BA/BL/BT alebo BB/BC a ZV podľa bodu iii., resp. do Ponúkanej lokality podľa bodu ix. pred vyplávaním na more);
 • iii. Odvoz (v Dohodnutom termíne podľa bodu iv.) z vybraných okresov BA/BL/BT, PK, SC, BB/BC, ZV, PN, RK a LM (k „Slovenskému“ moru, t.j. do Chorvátska) so službou vyskúšaj Teslu – odvoz Zákazníka s možnosťou viesť predmetné vozidlo Tesla (súčasťou jazdy je aj inštruktáž, administratíva ako napr. podpis Zmluvy o nájme dopravného prostriedku a jazda s inštruktorom, ktorý tiež šoféruje) štandardne LEN zo špecificky definovaných miest vybraných okresov, t.j.: LM – McDonald’s Kamenné pole Liptovský Mikuláš (nabíjacia stanica ZSE), RK – Todos/OMV Tatranská cesta 66 Ružomberok (nabíjacia stanica Greenway), BB/BC a ZV – Hotel Kaskády Sielnica (rýchlo nabíjacia stanica Tesla), PN – Aupark Nitrianska 18 Piešťany (nabíjacia stanica Greenway), SC – Shell Šamorínska 8 Senec (nabíjacia stanica Greenway), PK – Hotel pod Lipou Modra-Harmónia (nabíjacia stanica Greenway), BA/BL/BT – Aupark Einsteinova 18 Bratislava (rýchlo nabíjacia stanica Tesla) – OSTATNÉ OKRESY ALEBO INÉ MIESTA AJ VO VYBRANÝCH OKRESOCH LEN dohodou po potvrdení Prenajímateľom;
 • iv. Dohodnutý termín - Zákazníkom vybraný termín Špeciálneho pobytu (bod v.) a času odvozu (garantovaná tolerancia LEN +- 15 min. z definovaných miest podľa bodu iii.) so službou vyskúšaj Teslu z termínov Prenajímateľom ponúkaných (termíny na výber, vrátane zverejnených na stránke www.jachtynaprenajom.sk, spriazneného e-shop-u Kidsworld.sk, portálu Zľava dňa a jeho spriaznených portálov – poskytuje Prenajímateľ) / Garancia najnižšej ceny na jachte Roxy, Štandardný prenájom na akejkoľvek jachte a Služby akcie „šité“ na mieru (termín - prenájmu jachty (vždy daný Prenajímateľom) nie času odvozu podľa bodu iii., - zvolený Zákazníkom, ktorý Prenajímateľ potvrdil);
 • v. Špeciálne pobyty s odvozom vyskúšaj Teslu (podľa bodu iii.) na jachte Roxy z ACI Marína Split s možnosťou Poistenia storna pobytu (podľa bodu xii.) – min. počet Zákazníkov 4 osoby (v prípade menšieho počtu má Prenajímateľ právo doplniť počet svojimi ľuďmi – platí pre pobyty zakúpené formou Kupónov cez Zľava dňa a ich spriaznených portálov – alebo aj zrušiť pobyt a vrátiť zaplatenú sumu Zákazníkom – platí pri priamej platbe Prenajímateľovi, vrátane spriazneného e-shop-u Kidsworld.sk), max. 7 dospelých + 1 dieťa, resp. dospelý útleho vzrastu, PRIČOM VIAC AKO 4 OSOBY IBA V PRÍPADE ZDIEĽANIA JEDNEJ ZO ŠTYROCH KAJÚT (v danom prípade vyšleme s kapitánom aj pomocníka, ktorý zvyšok posádky odvezie ďalšou Teslou) ALE S BENEFITOM NAVYŠE (naftu, ktorú na lodi minieme a poplatky za parkovanie lode mimo zahrnutých poplatkov v prvý a posledný deň a noc v ACI marína Split); štandard zahrnutý v cene: turistická daň, registrácia posádky a povinné čistenie lode okrem kaucie za prenájom (ktorú buď klienti zaplatia alebo si ju poistia za 230,- EUR navyše - možnosť zaplatiť aj kreditnými kartami VISA a Mastercard), resp. podpísaním Zmluvy (bod xi.) aj kaucia + kapitán, prívesný motor na čln a štandardná výbava (t.j. wifi na palube, uterák, posteľné prádlo, plynové fľaše na varenie, hygienické a čistiace prostriedky a samozrejme inventár lode);
 • vi. Garancia najnižšej ceny s odvozom vyskúšaj Teslu (podľa bodu iii.) na jachte Roxy z ACI Marína Split, resp. vrátenia rozdielu ceny prenájmu bez možnosti Poistenia storna pobytu – podľa od Prenajímateľa sprostredkovanej ponuky (zahŕňajúcej prenájom kapitána) iných charterových spoločností písomne (aj mailom, SMS) akceptovateľnej Zákazníkom alebo od Zákazníka preposlanej ponuky (zahŕňajúcej prenájom kapitána) iných charterových spoločností spĺňajúcu podmienku Garancie najnižšej ceny, t.j. dopytu v strednej Dalmácii pri rovnakom type (Jeanneau SO449) a veku (min. 2017, 2018, 2019 a viac, t.j. nie 2016 a menej) jachty v konkrétnom termíne s kapitánom; min. počet Zákazníkov stanovený nie je, max. počet je 7 dospelých + 1 dieťa, resp. dospelý útleho vzrastu, PRIČOM VIAC AKO 4 OSOBY (3 PRI DOROVNANÍ PONUKY 3-KAJUTOVEJ JACHTY) IBA V PRÍPADE ZDIEĽANIA JEDNEJ ZO ŠTYROCH KAJÚT (v danom prípade vyšleme s kapitánom aj pomocníka, ktorý zvyšok posádky odvezie ďalšou Teslou); štandard zahrnutý v cene: turistická daň, registrácia posádky a povinné čistenie lode okrem kaucie za prenájom (ktorú buď klienti zaplatia alebo si ju poistia za 230,- EUR navyše - možnosť zaplatiť aj kreditnými kartami VISA a Mastercard), resp. podpísaním Zmluvy (bod xi.) aj kaucia + kapitán, prívesný motor na čln a štandardná výbava (t.j. wifi na palube, uterák, posteľné prádlo, plynové fľaše na varenie, hygienické a čistiace prostriedky a samozrejme inventár lode);
 • vii. Zážitok nielen na (akejkoľvek) jachte (pri prenájme s „naším“ Slovenským kapitánom) aj cestou k „Slovenskému“ moru s odvozom vyskúšaj Teslu (podľa bodu iii.) – min. počet Zákazníkov stanovený nie je, max. počet je limitovaný kapacitou prenajatej lode (podľa Zákazníkom odsúhlasenej ponuky) a/alebo kapacitou odvozu (ktorý je 7 dospelých + 2 deti, resp. dospelí útleho vzrastu), PRIČOM PRI VIAC AKO 4 OSOBÁCH vyšleme s kapitánom aj pomocníka, ktorý zvyšok posádky odvezie ďalšou Teslou; štandard zahrnutý v cene: podľa Zákazníkom odsúhlasenej ponuky (prípadné Poistenie storna pobytu musí byť špecificky dojednané, inak bez možnosti storna pobytu);
 • viii. Služba akcie „šité“ na mieru – akýkoľvek prenájom iný podľa bodu prenájom a/alebo teambuilding, rôzne firemné akcie, svadobné cesty či už bez alebo s miestnym kapitánom, kuchárom, hosteskami, transferom z/do letiska a iné dohodnuté služby; štandard zahrnutý v cene: podľa Zákazníkom odsúhlasenej ponuky (prípadné Poistenie storna pobytu musí byť špecificky dojednané, inak bez možnosti storna pobytu);
 • ix. Ponúkané lokality – ACI Marína Split pre Špeciálne pobyty (podľa bodu v.) a pobyty s Garanciou ceny na jachte Roxy (podľa bodu vi.), pre Štandardný prenájom na akejkoľvek jachte (podľa bodu vii.) a Služby akcie „šité“ na mieru (podľa bodu viii.) je to lokalita zvolená Zákazníkom, ktorú Prenajímateľ potvrdil;
 • x. Odchádzajúci účet - telefónne číslo pri platbe cez Viamo TB alebo VÚB, resp. bankový účet, z ktorého bola prevedená úhrada zálohovej faktúry (neplatí pre platbu debetnou/kreditnou kartou);
 • xi. Zmluva – okrem Zmluvy o prenájme jachty, ktorá sa riadi týmito VOP (vrátane vymáhania škôd), sa myslí aj Zmluva o nájme dopravného prostriedku, ktorá musí byť podpísaná pred začiatkom jazdy v prípade využitia služby vyskúšaj Teslu (riadi sa VOP služby vyskúšaj Teslu); podpisom Zmluvy Zákazník vyjadruje súhlas so všetkými bodmi VOP;
 • xii. Poistenie storna Rezervovaného pobytu (len pre pobyty podľa bodu v.) – zaplatením nevratného poplatku 15,- EUR / osoba / deň si Zákazník „kupuje“ garanciu 100% vrátenia zaplatenej sumy Rezervovaného pobytu (len pre pobyty podľa bodu v.) do doby kým sa už nejedná o Absolvovaný pobyt (podľa bodu ii.);
 • xiii. Poistenie storna Rezervovaného pobytu (okrem pobytov podľa bodu v.) – individuálne Poistenie dostupné len na požiadanie (sprostredkovaná služba);
 • xiv. Zaplatený nerezervovaný pobyt – akýkoľvek zaplatený pobyt (vrátane sprostredkovaného predaja zakúpených formou Kupónov cez Zľava dňa a ich spriaznených portálov – alebo priamou platbou cez spriaznený e-shop Kidsworld.sk), ktorého rezervácia nebola potvrdená Prenajímateľom, t.j. nejedná sa o Rezervovaný pobyt (podľa bodu i.);


2. Cenotvorba

 • i. podľa platného cenníka na stránke www.jachtynaprenajom.sk, resp. partnerských portálov;
 • ii. ak je cena stanovená na nejaké obdobie, platí iba na dané obdobie;
 • iii. prípadná zmena ceny neovplyvňuje už Absolvované pobyty;


3. Platobné a fakturačné podmienky

 • i. platba za Rezervovaný pobyt (podľa bodu 1.i.) na základe zálohovej faktúry musí byť uhradená pred Dohodnutým termínom (podľa bodu 1.iv.), resp. do splatnosti zálohovej faktúry;
 • ii. Zálohová faktúra má splatnosť 14 dní odo dňa vytvorenia danej faktúry;
 • iii. Zálohová faktúra môže byť po dátume splatnosti automaticky zrušená;
 • iv. zrušenú zálohovú faktúru nie je možné uhradiť - v prípade, že by bola používateľom uhradená, budú peňažné prostriedky vrátené v súlade s bodom 4 týchto VOP;
 • v. na cenu za Rezervovaný pobyt (podľa bodu 1.i.) môže byť poskytnutá zľava v súlade s podmienkami uvedenými na stránke www.jachtynaprenajom.sk, resp. na stránke www.viacakosen.sk* pre Rezervované pobyty (podľa bodu 1.i.), ktoré nie sú Absolvované pobyty (podľa bodu 1.ii.) len v súlade s dobrými mravmi;
 • vi. sprostredkovaný predaj formou Kupónov zakúpených cez Zľava dňa a ich spriaznených portálov – alebo priamou platbou cez spriaznený e-shop Kidsworld.sk sa riadi platobnými a fakturačnými podmienkami daných partnerov;


4. Vrátenie peňazí (na odchádzajúci účet)

 • i. automaticky (neplatí pre platbu debetnou/kreditnou kartou):
  • a. po obdržaní platby zrušenej zálohovej faktúry, ktorá bola Zákazníkom uhradená, pokiaľ Zákazník nepožiada o jej opätovné vystavenie;
  • b. ak bolo za faktúru zaplatené viac ako suma na faktúre, bude naviac zaplatená suma vrátená na odchádzajúci účet po Absolvovanom pobyte (podľa bodu 1.ii.) v prípade, že vystavená riadna faktúra bude na nižšiu sumu ako suma zaplatená;
  • c. ak bolo za faktúru zaplatené menej ako suma na faktúre, bude celá platba vrátená na odchádzajúci účet (zálohová faktúra ostáva nezaplatená);
  • d. ak Zákazník pri dostavení sa na Dohodnutý termín (podľa bodu 1.iv.) nie je pred podpisom Zmluvy (podľa bodu 1.xi.) schopný alebo ochotný splniť všetky z nej vyplývajúce povinnosti (najmä ale nielen bod 5.vi. týchto VOP), v súlade s bodom 5.viii. týchto VOP avšak krátené o 50%;
 • ii. na požiadanie:
  • a. Rezervovaný pobyt (podľa bodu 1.i.) bol zaplatený, resp. bol Zaplatený nerezervovaný pobyt (podľa bodu 1.xiv.) a zároveň sa nejedná o Absolvovaný pobyt (podľa bodu 1.ii.) a zároveň k Rezervovanému pobytu (podľa bodu 1.i.) ešte nebola vystavená riadna faktúra vopred na požiadanie Zákazníka (riadna faktúra je štandardne vystavená až po Absolvovaní pobytu podľa bodu 1.ii.), v súlade s bodom 5.viii. týchto VOP;
  • b. v prípade, že Rezervovaný pobyt (neplatí pre Služby akcie „šité na mieru“) je odmietnutý Prenajímateľom podľa bodu 5. vii.;
  • c. aj podľa bodov 4. i. a. b. c. d. v prípade platby debetnou/kreditnou kartou na účet špecifikovaný Zákazníkom;

5. Priebeh Rezervovaného pobytu (podľa bodu 1.i.) a výber termínu

 • i. Zákazníkovi bude záväzne potvrdený Dohodnutý termín až po zaplatení zálohovej faktúry, resp. po kúpe Rezervovaného pobytu (podľa bodu 1.i.) cez spolupracujúcich partnerov;
 • ii. Prenajímateľ môže ponúkať voľné termíny priebežne podľa jeho možností ako aj aktuálneho dopytu, obsadenosti ainých obmedzení, pričom až do potvrdenia rezervácie (t.j. až kým neplatí pojem Rezervovaný pobyt podľa bodu 1.i. týchto VOP) nezodpovedá za aktuálnosť údajov nakoľko rezervačný systém na stránke www.jachtynaprenajom.sk nie je online prepojený na rezervačný systém jácht partnerského portálu www.booking-manager.com <spoločnosti MMK-SYSTEMS d.o.o, s ktorou spolupracuje;
 • iii. konkrétny termín z Ponúkaných lokalít si pre svoj budúci Rezervovaný pobyt vyberá Zákazník z termínov, ktoré ponúkol Prenajímateľ;
 • iv. nie je možné dojednať Rezervovaný pobyt (podľa bodu 1.i. týchto VOP) kdekoľvek a kedykoľvek aj keď snahou je dojednať pobyt podľa želaní Zákazníka, t.j. okrem vyššie uvedených bodov si vyhradzujeme právo možnosti informovania Zákazníka o neposkytnutí žiadnej ponuky;
 • v. ak sa Zákazník z akéhokoľvek dôvodu bez súhlasu Prenajímateľa nedostaví na Rezervovaný pobyt (podľa bodu 1.i.), resp. nepreberie Službu akcie „šité“ na mieru v Dohodnutom termíne (podľa bodu 1.iv.), Zákazníkovi nevzniká nárok na vrátenie peňazí, ani na pridelenie iného termínu, ani na akúkoľvek zľavu, pričom pobyt sa považuje za Absolvovaný pobyt (podľa bodu 1.ii.);
 • vi. pred Rezervovaným pobytom (podľa bodu 1.i.)/Službou akcie „šité“ na mieru (podľa bodu 1.viii.) Prenajímateľ vyžaduje podpísanie Zmluvy (podľa bodu 1.xi.) - platia aktuálne/nasledovné zmluvné podmienky, resp. zmluvné podmienky v čase Rezervovaného pobytu (podľa bodu 1.i.)/Služby akcie „šité“ na mieru (podľa bodu 1.viii.) uvedené na stránke www.jachtynaprenajom.sk:
  • a. identifikácia Zákazníkov (každý člen posádky sa považuje za Zákazníka - pre firmy platiace Služby akcie „šité“ na mieru môže byť dohodnutá výnimka) ako zmluvných strán v rozsahu: meno, priezvisko, trvalý pobyt (s PSČ), rodné číslo a miesto narodenia, číslo OP (prípadne povolenia na pobyt cudzinca z EU alebo Pas-u), štátna príslušnosť, telefónne číslo a pre kapitána aj číslo kapitánskeho a rádiokomunikačného osvedčenia (osvedčenia rádiotelefonistu), ktorých platnosť nesmie byť expirovaná;
  • b. dodržiavanie námorných predpisov, bezpečnosti jazdy a prispôsobenia sa podmienkam lodnej premávky stanovej príslušnými zákonmi;
  • c. plná zodpovednosť za novovzniknuté škody, (ktoré nie sú identifikované Zákazníkom pred Absolvovaným pobytom a ktoré nepreplatí havarijné poistenie) - Zákazník podpisom zmluvy dáva Prenajímateľovi súhlas s vymáhaním tejto škody aj cez prípadné tretie osoby/firmy;
  • d. plná zodpovednosť za prípadné pokuty (aj v rámci objektívnej zodpovednosti, ktoré Prenajímateľ môže obdržať po Absolvovanom pobyte) - v tomto prípade Zákazník podpisom zmluvy dáva Prenajímateľovi súhlas s vymáhaním týchto pokút aj cez prípadné tretie osoby/firmy;
  • e. plná zodpovednosť za neprimerané znečistenie alebo nadmerné opotrebovanie - Zákazník podpisom zmluvy dáva Prenajímateľovi súhlas s vymáhaním tejto škody aj cez prípadné tretie osoby/firmy;
  • f. časový limit Rezervovaného pobytu (podľa bodu 1.i.) je pobyt na mori zaplatený Zákazníkom - Prenajímateľ má právo Zákazníka po prekročení limitu vykázať (alebo dať vykázať) z jachty, resp. Zákazník podpisom zmluvy dáva Prenajímateľovi súhlas s vymáhaním ceny za Nezaplatený pobyt vrátane škody a ušlého zisku tým spôsobeného aj cez prípadné tretie osoby/firmy;
  • g. zákaz fajčiť na palube jachty;
  • h. Nevhodné správania pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, prípadne verbálne a neverbálne útoky na Prenajímateľa (platí vždy) sa považuje za porušenie zmluvných podmienok podľa nižšie uvedeného bodu;
  • i. porušenie zmluvných podmienok môže viesť k okamžitému ukončeniu Rezervovanému pobytu (podľa bodu 1.i. - aj zaplatenému) a vykázaniu z paluby jachty, pričom takýto pobyt sa okamžite stáva Absolvovaným pobytom (podľa bodu 1.ii.). Zároveň platí, že Zákazník podpisom zmluvy dáva Prenajímateľovi súhlas s vymáhaním akejkoľvek ujmy z toho vyplývajúcej aj cez prípadné tretie osoby/firmy;
  • j. pri úmyselnom poškodení jachty okrem škody znáša Zákazník aj ušlý zisk, ktorý je stanovený vo výške prenájmu jachty počas 90 dní bez ohľadu na iné zmluvné pokuty/náhrady škôd definované vyššie - fakturovaný a vymáhaný bude len v prípade dokázaní viny (vina potvrdená políciou, resp. zápisom vykonanej políciou) Zákazníkom až do úplnej opravy jachty, ktorú Zákazník úmyselne poškodil - Zákazník podpisom zmluvy dáva Prenajímateľovi súhlas s vymáhaním tejto škody aj cez prípadné tretie osoby/firmy;
 • vii. Dohodnutý termín môže byť Prenajímateľom odrieknutý z nasledovných dôvodov:
  • a. z dôvodu akejkoľvek vyššej moci (štandardne definovanej v Poistných podmienkach Poisťovateľa Prenajímateľa);
  • b. technické problémy alebo iné poškodenie jachty Roxy ovplyvňujúce jej plavby-schopnosť (pri prenájme iných jácht Zákazník súhlasí s obstaraním náhradnej jachty podobnej kategórie a veku aj v náhradnej lokalite);
  • c. iné vopred nepredvídateľné závažné prekážky na strane Prenajímateľa (v takomto prípade Prenajímateľ poskytne bonus Zákazníkovi vo forme 50% zľavy z ceny iného budúceho Absolvovaného pobytu);
 • viii. Zákazník má možnosť stornovať Dohodnutý termín len podľa nasledovných podmienok:
  • a. bezplatne, ak Zákazník požiadal o storno pred zaplatením Rezervovaného pobytu (podľa bodu 1.i.);
  • b. s nárokom na vrátenie 100% zaplatenej sumy Rezervovaného pobytu pre jedného Zákazníka pokiaľ Zákazník zaplatil Poistenie storna pobytu (podľa bodu 1.xii.) pri rezervácií, resp. pri Zaplatenom nerezervovanom pobyte (podľa bodu 1.xiv.) výlučne v súvislosti s bodom 5.ii. týchto VOP;
  • c. s možnosťou vrátenia 50% zaplatenej sumy Rezervovaného pobytu (podľa bodu 1.i.) pre jedného Zákazníka, ktorý nemal zaplatené Poistenie storna pobytu (podľa bodu 1.xii. alebo 1.xiii.), viac ako mesiac pred Dohodnutým termínom pokiaľ Prenajímateľ odsúhlasí požadované storno (možné pri 5 a viac Zákazníkoch pre pobyt podľa bodu 1.v., resp. schopnosti nahradiť daného Zákazníka iným Zákazníkom pri akomkoľvek pobyte) - odsúhlasenie storna nie je nárokovateľné;
  • d. bez nároku na vrátenie peňazí, ak Zákazník nezaplatil Poistenie storna pobytu podľa bodu 1.xii., resp. požiadal o storno menej ako mesiac pred plánovaným nalodením, resp. menej ako mesiac pred Dohodnutým termínom;
  • e. podľa individuálnych podmienok Poistenia storna pobytu podľa bodu 1.xiii. (Prenajímateľ nenesie zodpovednosť za sprostredkovanú službu);
 • ix. V prípade odrieknutia (podľa bodu 5.vii.), stornovania Dohodnutého termínu (podľa bodu 5.viii.a.) alebo pri Zaplatenom nerezervovanom pobyte (podľa bodu 1.xiv.) výlučne v súvislosti s bodom 5.ii. týchto VOP bude Zákazník informovaný bez zbytočného odkladu (emailom alebo ak Zákazník vyplnil telefónne číslo SMS správou) - zaplatený pobyt bude opäť evidovaný ako pobyt bez Dohodnutého termínu a tým opäť vzniká nárok na:
  • a. výber iného Dohodnutého termínu v súlade s bodom 5.iii. týchto VOP;
  • b. vrátenie peňazí v súlade s bodom 4 týchto VOP;

6. Ochrana osobných údajov

 • i. Zákazníkom sa môže stať len osoba spĺňajúca podmienky bodu 5.vi.
 • ii. Zákazník poskytuje Prenajímateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov a iných foriem zaznamenávania údajov v rozsahu uvedenom nižšie:
  • a. bodu 5.vi.a. + email - tieto osobné údaje sú spracované na nasledovné účely: Meno a email slúžia na vytvorenie a identifikáciu konta, telefónne číslo na primárny kontakt a ostatné údaje pre uzatvorenie Zmluvy podľa bodu 1.xi. - tieto údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov alebo kým Zákazník nepožiada o vymazanie konta v zmysle GDPR - európskeho nariadenia č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Novely Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;
  • b. Cookies, ktoré slúžia na technické zabezpečenie prihlásenia a správneho fungovania webu;
  • c. IP adresy, ktorá je spolu s Cookies využívaná na analýzu návštevnosti službou Google Analytics, ktorá uchováva údaje 5 rokov;
  • d. Zákazník dáva v súlade s GDPR súhlas so zverejnením nekompromitujúcich fotiek a videozáznamov Zákazníkov Absolvovaného pobytu (tento súhlas však môže byť kedykoľvek písomne odvolaný) na príslušných stránkach (vrátane sociálnych sietí) Prenajímateľa;
 • iii. Ak Zákazník poskytne Prenajímateľovi osobné údaje tretích osôb, vyhlasuje, že disponuje všetkými súhlasmi od týchto dotknutých osôb;
 • iv. Ak sa Zákazník v súvislosti so službami Prenajímateľa rozhodne využiť služby tretích strán (napr. externých platobných systémov, atď.), súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v poskytnutom rozsahu až do odvolania súhlasu priamo u tretích strán;

7. Platnosť poskytovaných služieb a konta

 • i. Zákazník si vytvorí konto u Prenajímateľa (vrátane konta na spriaznenej www.kidsworld.sk) na základe aktuálne platných VOP, keď prostredníctvom registračného formuláru poskytne Prenajímateľovi požadované údaje a tým vyjadrí súhlas so znením VOP;
 • ii. služby a konto sú poskytované na dobu neurčitú;
 • iii. využívanie služieb a prístup do konta je možné ukončiť:
  • a. dohodou,
  • b. vypovedaním aj bez uvedenia dôvodu,
  • c. zrušením konta zo strany Zákazníka,
  • d. odstúpením zo strany Prenajímateľa;
 • iv. Ak sa v Zákazníkovom konte bude v dobe ukončenia poskytovania služieb nachádzať Rezervovaný pobyt, ktorý nie je Absolvovaný pobyt, bude refundovaný v súlade s VOP ale len na požiadanie

8. Záverečné ustanovenia

 • i. Zákazník súhlasí s prijímaním sporadických informačných emailov, ktoré sa budú primárne týkať služieb poskytovaných Prenajímateľom;
 • ii. v prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP;
 • iii. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP - o prípadnej zmene budú Zákazníci (ktorí majú Rezervovaný pobyt podľa bodu 1.i., ktorý nie je Absolvovaným pobytom podľa bodu 1.ii.) informovaní prostredníctvom svojho konta, resp. mailom;
 • iv. ak Zákazník vyjadrí nesúhlas s novým znením VOP, prípadne neodsúhlasí nové VOP do dvoch týždňov od ich uvedenia do platnosti, môže mu byť ukončené poskytovanie služieb podľa bodu 9.iii.d. a 9.iv. týchto VOP, resp. môže okamžite ukončiť používanie registrovaných kont Prenajímateľa v súlade s bodom 9.iii.a.-c.;
 • v. Zákazník používaním registrovaných kont na web stránkach Prenajímateľa (vrátane spriazneného www.kidsworld.sk v súvislosti s nákupom služieb Prenajímateľa definovaných týmito VOP) bez výhrad prijíma tieto VOP, keďže používanie registrovaných kont je dobrovoľné;