POLOHA

POLOHA našej partnerskej charterovej spoločnosti Euromarine d.o.o. zabezpečujúcej služby v maríne pre ROXY (4 kajutka, mólo C27)

ACI MARINA SPLIT 43°30'09.3"N 16°25'48.0"E